IBRANI 3:13

13Tungkalikanipun, nyabran rahina semeton patut saling tulungin sakantun iraga ngentap rahina kawastanin: "Dinane Jani", antuk kakecap Cakepan Sucine, mangdane tan wenten saking pantaran semetone sane kabelog-belog antuk dosane tur dados bengkung.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More