IBRANI 3:18

18Rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadakang sumpah janji kadi asapuniki: "Ia ajaka makejang ento tusing lakar taen ngenjek sig tongos Ulune mareren", sapasirake sane katuek antuk sabdan Idane puniki? Inggih punika anake sane sampun droaka punika.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More