IBRANI 3:2

2Ida sampun satia tuu ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun nyelik Ida buat ngamargiang pakaryane punika, sakadi Dane Musa sampun satia tuu ring ayah-ayahan danene arepa ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More