IBRANI 3:5

5Dane Musa sampun satia tuu ring ayah-ayahan danene sakadi parekan arepa ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur sampun ngwarahang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane jaga wecanayang Ida ring benjang pungkur.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More