IBRANI 3:6

6Nanging Ida Sang Kristus sane makadados Sang Putra, sane sampun kapisara buat ngraksa parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida sampun satia tuu. Sane pinaka dados parakaulan Idane, inggih punika iraga, yening iraga tansah pageh tur cager ring paindikan sane ajap-ajap iraga.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More