YAKOBUS 3:1

1Parasemeton, saking pantaran parasemeton sampunang akeh sane mamanah dados guru; santukan iraga sampun sami pada uning, mungguing guru punika pacang katepasin antuk tetepasan sane abotan ring anake sane lianan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More