YAKOBUS 3:13

13Punapi wenten ring pantaran semetone sane wicaksana miwah midep? Ipun patut muktiang indike punika antuk laksananipune sane becik, malantaran solahnyane sane kasinahang antuk alap asor miwah kawicaksanan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More