YAKOBUS 3:17

17Nanging yening kawicaksanan sane saking luur, punika kapingarep pisan nirmala, salanturipun seneng ngardi dame, ajer, ngidep munyi, bek madaging sih kapiolasan miwah matingkah solah sane becik, tan maroang-roangan, tur tan mapi-mapi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More