YOHANES 6:10

10Ida Hyang Yesus raris ngandika ring parasisian Idane asapuniki: "Tundenja anake ento pada negak." (Genahe punika samah tumbuhin padang.) Anake akeh punika tumuli negak, sane lanang kewanten akehipun wenten sawatara limang tali.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More