YOHANES 6:22

22Benjang semengipun anake akeh sane madunungan ring pasisi kangin danune, sami pada uning, mungguing irika tan wenten jukung malih sajawining sane malayar punika. Ipun taler uning, mungguing Ida Hyang Yesus tan munggah ring jukunge punika sareng ring sisian Idane. Wantah parasisian Idane kewanten sane malayar.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More