YOHANES 6:24

24Rikala anake akeh punika tan ngantenang Ida Hyang Yesus miwah parasisian Idane ring jukung-jukunge punika, anake akeh punika raris pada munggah ring jukung-jukunge punika, tumuli malayar ngungsi kota Kapernaum jagi ngrereh Ida Hyang Yesus.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More