YOHANES 6:26

26Ida Hyang Yesus raris masaur, pangandikan Idane: "Tiang ngorahin ragane, sujatinne ragane ngruruh Tiang, ulihan ragane suba naar roti ngantos wareg, nanging tusing ulihan suba ningalin praciri ane gae Tiang.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More