YOHANES 6:27

27Edaja ragane sarat ngulati dedaaran ane lakar usak; nanging saratangja ngulati dedaaran ane bekelang ngungsi idup ane langgeng. Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngicen ragane dedaarane ento. Sawireh Ida ane suba kabiseka tur kasahang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, nah ento Ida Sang Aji."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More