YOHANES 6:32

32Ida raris ngandika sapuniki: "Sujatinne Tiang ngorahang teken ragane: Singja Nabi Musa ane ngicen ragane roti uli suarga, nanging ane ngicen ragane roti ane sujati uli suarga, nah ento Ajin Tiange.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More