YOHANES 6:37 | Sakancan anak ane kaserahang teken Tiang baan Sang Aji, anake ento lakar teka sig Tiange tur Tiang lakar tusingja nulak anake ane teka sig Tiange.
Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More