YOHANES 6:40

40Sawireh ane karsayang baan Ida Sang Aji kene: Apanga makejang anake ane ningalin Ida Sang Putra tur pracaya teken Ida, muponin urip langgeng; Tiang lakar nguripang anake ento makejang dipamragat gumine!"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More