YOHANES 6:51

51Tiang ene roti idup ane tumurun uli suargan; nyenja naar rotine ene, ia lakar idup sakayang-kayang. Roti ane lakar baang Tiang, nah ento awak Tiange, ane lakar serahang Tiang, apanga gumine muponin idup."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More