YOHANES 6:53

53Ida Hyang Yesus raris ngandika: "Saking jati-jati Tiang ngorahang teken ragane: yening ragane tusing naar anggan Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur nginem rah Idane, ragane tusing lakar ngelah idup sig padewekan ragane.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More