YOHANES 6:71

71Ida mabaos kadi asapunika ngeniang indik Dane Yudas okan Simon Iskariote. Santukan Dane Yudas punika pacang alpaka ring Ida, yadiastu dane dados salah tunggal saking pantaran sisian Idane makaroras punika.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More