MATIUS 13:15

15Sawireh pepineh bangsane ene suba peteng, tur kupingne suba tebel, buina paningalane suba ngidem, apanga ia eda kanti nepukin aji paningalane, tur ningeh aji kupingne, laut ia ngesehin pepinehne tur mabalik nyungsung Ulun kanti Ulun nyegerang ia.'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More