MATIUS 13:17

17Guru mapitutur teken cening: Sujatinne liu pesan nabi muah parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane dot ngetel nyingakin ane tingalin cening, nanging dane tusing nyidayang nyingakin, tur dane dot pesan mirengang apa ane dingeh cening, nanging dane tuara maan mirengang."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More