MATIUS 13:36

36Ida Hyang Yesus raris ninggal anake akeh punika, tumuli mantuk. Parasisian Idane raris tangkil tur nunasang ring Ida sapuniki: "Ledang Guru nerangang ring titiang pangande ambengan ring pategalan gandume punika."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More