MATIUS 13:41

41Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal ngutus paramalaekat Idane, bakal milihin tur munduhang uli Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa sawatek anake ane ngranayang manusane pada ngae dosa muah sakancan anake ane malaksana corah.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More