MATIUS 25:14

14"Yen andeang Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento patuh buka anake agung ane lakar lunga nura desa. Satondene mamargi, ida ngandikain parekan idane, tur serahin ida ngetangang arta branan idane.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More