MATIUS 25:21

21Pangandikan gustinne teken ia: 'Ih parekan ane anteng tur satia. Sawireh cai satia tur anteng ngitungang pipis ane abedik, dadinne cai lakar serahin gelahe ngitungang pipis ane liunan. Jani kemo ka jeroan, ditu milu muponin kawiryan gustin caine!'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More