MATIUS 25:23

23Pangandikan gustinne: 'Ih parekan ane anteng tur satia; sawireh cai satia tur anteng ngitungang pipis ane abedik, dadinne cai bakal serahin gelahe ngitungang pipis ane liunan. Jani kemoja ka jeroan, ditu milu muponin kawiryan gustin caine!'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More