MATIUS 25:34

34Ditu Sang Nata lakar mawecana teken anake ane di tengen Idane kene: 'Maija! Ih anak ane kamertanin baan Ajin Tiange. Tur rasayangja kawiryan pamrentahan ane suba kasediaang buat ragane uli dugas pangawit gumine ene kaadakang.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More