MATIUS 25:40

40Ditu Sang Nata bakal mawecana kene: 'Tiang jani ngorahin ragane, dugas ragane nglaksanayang unduke ento marep teken sinalih tunggal nyama-nyamaan Tiange ane paling nistana ene, ento mapiteges ragane suba malaksana marep teken Tiang.'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More