MATIUS 25:45

45Ditu Sang Nata ngandika teken anake ento kene: 'Tiang jani ngorahin jerone: Sasajaane dugas jerone tusing nyak nulungin sinalih tunggal anak ane paling nistana ene, ento mapiteges jerone masih tusing nyak nulungin Tiang.'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More