MATIUS 4:18

18Rikala Ida Hyang Yesus mamargi nuluh pasisin Danu Galileane, irika cingakin Ida bendega sareng kalih pasemetonan. Inggih punika Dane Simon, sane kapesengin Petrus miwah sane alitan mapesengan Andreas. Dane sedek nyaring ring danune.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More