MATIUS 4:21

21Malih Ida nglanturang mamargi, raris malih nyingak anak sareng kalih pasemetonan, inggih punika Dane Yakobus miwah Yohanes, okan Dane Sebedeus, sane sedek nabdabang jaring ring jukunge. Dane taler kapangandikain antuk Ida Hyang Yesus,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More