PILIPI 3:1

1Pamuputipun, parasemeton, banggayang Ida Sang Panembahan mapaica kaliangan ring semeton. Tiang tanja marasa meweh buat ngwawanin malih nulis surat ring semeton sakadi sane sampun-sampun, santukan malantaran punika karahajengan semetone pacang mawuwuh-wuwuh.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More