PILIPI 3:10

10Sane dados pangaptin tiange wantah mangda uning ring Ida Sang Kristus miwah ngrasayang kawisesan nyeneng Idane saking pantaran anake padem; samaliha ngrasayang kasangsaran Idane, tur mangda tiang prasida pateh sakadi Ida sajeroning sedan Idane,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More