PILIPI 3:12

12Tiang boyaja maosang dewek sampun mapikolih wiadin sampun sampurna sajeroning paindikane puniki. Tiang kantun ngusahayang dewek mangda mrasidayang molih ganjaran, santukan Ida Sang Kristus Yesus sampun ngamel tiang dados druen Idane.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More