PILIPI 3:13

13Inggih parasemeton, tiang tanja ngwastanin dewek tiange sampun molih paindikane punika, nanging sane kardi tiang asapuniki, inggih punika: tiang nglaliang paindikan-paindikane sane sampun lintang tur ngusahayang dewek nyujuh sane wenten ring ajeng.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More