PILIPI 3:19

19Pamuputipun jadmane punika pacang nemu nraka, santukan ipun madewa dibasang. Ipun nyumbungang dewek malantaran paindikan-paindikan sane sujatinipun ngawinang kimud. Samaliha sane pinehin ipun wantah paindikan-paindikan sane sekala kewanten.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More