PILIPI 3:3

3Santukan boyaja ipun, nanging iraga sane sampun nampi sunat sane sujati, sawetning iraga nyungkemin Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran Roh Idane, tur masuka rena sajeroning Ida Sang Kristus Yesus. Iraga nentenja ngandelang upakara-upakara sane sekala.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More