PILIPI 3:8

8Samaliha boyaja wantah paindikan-paindikane punika kewanten, nanging saluiring paindikan rasayang tiang tan mapikenoh, yen bandingang ring paindikan sane pinih utama, inggih punika kaweruh indik Ida Sang Kristus Yesus, Panembahan tiange. Uli krana Ida, saluiring paindikane punika sampun kutang tiang, tur anggep tiang satmaka lulu, mangdane tiang mrasidayang molih Ida Sang Kristus,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More