PILIPI 3:9

9tur nunggil ring Ida saha sampurna. Sane mangkin tiang tan malih maderbe kapatutan uli krana nglaksanayang daging Cakepan Torate punika. Nanging tiang maderbe kapatutan sane kapaicayang ring tiang malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus, inggih punika kapatutan sane rauh saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kadasarin antuk kapracayan ring Ida Sang Kristus.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More