1 Corintios 13

1Bojoca yeere wedecã, Ʉmʉreco Pacʉ pʉto macãrã yeere wedecã, tii pacagʉ yʉ ca maitijata, come pĩi, ñucã come tiiri paa bʉjʉo pato wãcõricarore biro yʉ bii. 2Ca biipere wede jʉgue majiriquere cʉocã, niipetirije ca majiña manimiriquere tʉo puo peticã, niipetirije majirique cʉocã, ñucã díámacʉ̃ yʉ ca tʉo nʉcʉ̃ bʉorije macãnʉcʉ̃ buurorire aperopʉ ca wẽe waaropʉ ca tiiro ca tiirije cʉocã, yʉ ca bii pacaro, mairique pee yʉre to ca manicãjata, yʉ mani majuropeecã. 3Yʉ ca cʉorije niipetirore ca boo pacarãre bato peoticã, ñucã yʉ majuropeera yʉ upʉrire cʉ̃ja ca joe cõaro tiicã pacagʉ yʉ ca maitijata, tee menare ñeacãpe yʉ bʉati. 4Mairiquea tʉgoeña bayi, ca bojoca añugʉ nii, biirique nii. Mairiquea ĩa tutiti, yʉ majuropeera ca nii majuropeegʉre biro tʉgoeñati, “O biro ca biigʉ yʉ nii,” ĩiti, 5ñañari wãme bii tuti, jĩcʉ̃ra boocã ca biiya manirije, õo ca biirijeacãrena ajia, yoaro ajia tʉgoeñacõa nii, biiricaro tiiti. 6Mairiquea ñañaro tiicãrira ʉjea niirique méé nii; díámacʉ̃ maquẽ peere ʉjea niiricaro tii. 7Mairiquea niipetirijepʉrena tʉgoeña bayi, niipetirijepʉrena tʉo nʉnʉjee, niipetirijepʉrena yue, niipetirijepʉrena nʉcã, bii. 8Mairiquea jĩcãti ʉno peera yai nʉcãcoa, biitirucu. Ca biipere wede jʉgue majiriquea peti nʉcãcoa, apeye wederique peticoa, maji niirique yai nʉcãcoa, biicãrucu. 9Jĩcã wãmerira maji, jĩcã wãmerira ca biipere wede jʉgue, mani bii. 10To biri ca nii majuropeegʉ cʉ̃ ca earora, jĩcã wãmeri maji niimirique yai nʉcãcoarucu. 11Wimagʉ niigʉ wimagʉre biro wede, wimagʉre biro tʉgoeña, wimagʉre biro tʉgoeña beje, yʉ biiwʉ. Bʉcʉa maja nʉcã waagʉ, wimagʉ yʉ ca niirica wãmere yʉ yerijãacãwʉ. 12Mecʉ̃ra ca niirore biro ĩatirãra, eñoro añuro ca bauti jañuro ca ĩarãre biro mani ĩa, to ca bii pacaro jĩcã rʉmʉ bau niiro mani ĩarucu. Mecʉ̃ra jĩcã wãmeri yʉ maji, to ca bii pacaro jĩcã rʉmʉ yʉre cʉ̃ ca ĩarucuricarore biro cʉ̃re yʉ ĩarucu. 13Mecʉ̃ra ate itia wãme nii: Díámacʉ̃ tʉo nʉcʉ̃ bʉorique, tʉgoeña yue niirique, mairique, nii. Tee itia wãme menare ca nii majuropeeri wãme, mairique nii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\