Santiago 4

1¿Noo maquẽpʉ to dooti mʉja majuropeera ameri quẽe, ameri jĩa, mʉja ca tii niirije? ¿Mʉja majuropeera mʉja yeripʉ ñañaro mʉja ca tiirʉga tʉgoeñarije méé to biro mʉja ca tiiro to tiiti? 2Apeye ʉnore mʉja boomi. Bii pacarã mʉja bʉaticã, jĩa, apeye ʉno jʉorira ĩa tuti, mʉja tii. Mʉja ca boorijere bʉatima ĩirãra, ameri quẽe, ameri jĩa, mʉja tii. Mʉja ca boorijere Ʉmʉreco Pacʉre jãitima ĩirã, mʉja cʉoti. 3Ʉmʉreco Pacʉre mʉja ca jãimijata cãare, mʉja tiicojo ecoticã, ñañari wãme tʉgoeñarique cʉticãri, mʉja majurope mʉja ca boorore biro tii ʉjea niirʉga tʉgoeñari, mʉja ca jãirije jʉori. 4¡Agó nija, manʉ cʉti, nʉmo cʉti, bii pacarã aperã mena ca tii epericarã cʉtirã peti mʉja niicã! Noo ca boogʉ ati yepare tii niirique mena macʉ̃ ca nii eagʉa, Ʉmʉreco Pacʉ waparã yʉʉ nii eacãmi. 5¿Mʉja, Ʉmʉreco Pacʉ wederique: “ ‘Añuri Yeri mani yeripʉ cʉ̃ ca cũuricʉ, bʉaro manire mai uwa jeomi,’ ca ĩirijea watoara ĩicãcu,” mʉja ĩi tʉgoeñacãti? 6Biigʉpʉa Ʉmʉreco Pacʉ pea, cʉ̃ ca bojoca añurije mena bʉaro jañuro manire tii nemomi. To birira Ʉmʉreco Pacʉ wederique o biro ĩi: “ ‘O biro ca biirã jãa nii,’ ca ĩirãra cʉ̃ja ca tiirʉgarijere camotacãmi, to biro tiicã pacagʉ, watoa macãrã peera añuro cʉ̃jare tii nemomi,” ĩi. 7To biri Ʉmʉreco Pacʉ peere cʉ̃ ca ĩirore biro tii nʉnʉjeeya. Satanás mʉjare cʉ̃ ca ĩicõa jãarije peera tʉo nʉnʉjeeticãña. To biro mʉja ca biiro, Satanás pea mʉjare pato wãcõ yerijãa duticoarucumi. 8Ʉmʉreco Pacʉ pʉto pee waarãja. Cʉ̃ pee cãa mʉja pʉto pee doorucumi. ¡Mʉja, ñañarije ca tiirã ñañarije mʉja ca tiirucurijere to cõrora tii yerijãaña! ¡Mʉja, Ʉmʉreco Pacʉ mena niicãrʉga pacarã, ati yepa maquẽ pee cãare bʉaro ca boorã, to biro mʉja ca bii yeri cʉtirijere tʉgoeña wajoaya! 9Ñañaro mʉja ca bii yai waarijere ĩa majiri, tʉgoeña yapa pua, oti, tiiya. Mʉja ca buirijera yacó jeeña, mʉja ca ʉjea niirijera tʉgoeña pairique jeeña, to biicãjato. 10Wiogʉ cʉ̃ ca ĩa cojorore, watoa macãrãre biro biiya. To biro mʉja ca biiro, cʉ̃ pea ca nii majuropeera mʉja ca niiro tiirucumi. 11Yʉ yaarã, mʉja majurope ñañarije ameri ĩi wede paieto. Cʉ̃ yee wedegʉre ñañarije ĩi wede pai, cʉ̃ ca tii niirijere ĩa beje, ca tiigʉa, doti cũuriquere ñañaro ĩi wede pai, teerena ĩa beje, tiigʉ tiimi. To biro cʉ̃ ca tiijata, doti cũurique ca ĩirore biro tii nʉnʉjeericaro ʉnora teerena ca ĩa bejegʉ niicãmi. 12Jĩcʉ̃ra niimi doti cũuriquere ca tiicojoricʉ, ñucã cʉ̃ra Ca Jãiña Bejegʉ ca niicãgʉ, ametʉene, ñañaro tii yaio, ca tiigʉ wado. Mʉ pea, ¿ñiru mʉ niiti, apĩ cʉ̃ ca tii niirijepʉre ca ĩa beje niigʉa? 13Mecʉ̃ra, mʉja o biro ca ĩirã atere tʉoya: “Mecʉ̃, boero, tii macãpʉ mani waajaco. Tii macãpʉre jĩcã cʉ̃ma nii, pade wapa taa, mani tiijaco,” ca ĩirã. 14O biirijera mʉja ĩicã, boero mʉjare ca biipe peera majiticã pacarã. ¿Ñee to niiti mʉja ca cati niirije pea? Mʉja, bueri, jĩcã nimaroacã bau ea, jiroacãra yaicoa, ca bii ametʉa waarijere biro mʉja nii. 15To biri o biro pee ca ĩiparã mʉja niimi: “Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca boojata, mani catirucu; to biri mani ca tiirʉgarije mani tii niirucu,” ca ĩiparã mʉja niimi. 16To biri mʉja pea: “Jãa, jãa maji, jãa ca tiipere,” mʉja ĩi ametʉene nʉcãcã. To biro ĩiriquea ñañarije niiro bii. 17Añurijere ca tii majicãgʉ nii pacagʉ cʉ̃ ca tiitijata, Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca ĩa cojorore ñañarijere tiigʉ tiimi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\