Bandun Gari I 12

1Sanam mɛ Dafidi u kpikiru sua u da Sikilagiɔ u ka Sɔɔlu Kisin bii tonda, yera gaba seewa ba da win mi. Ba sãawa tabu durɔ wɔrugɔba be ba sɔɔru sãa bu ka nùn tabu somi. 2Ma ba tɛnnu ka kpurantɛɛnu nɛni. Ba maa ye kpuron tobu yɛ̃wa nɔm geu ka nɔm dwaru. Be ba sãa Bɛnyamɛɛba, Sɔɔlun bwese kɛra sɔɔ, 3bera tabu sunɔ Akiesɛɛ ka Yoasi be ba sãa Sema, Gibeagiin bibu, ka Yesiɛli, ka Pelɛti be ba sãa Asimafɛtin bibu, ka Beraka ka Yehu be ba sãa Anatɔtugibu, 4ka Yisimaya, Gabaonigii, wi u sãa tabu sinambu tɛna yen wirugii turo, 5ka Yeremi ka Yasiɛli, ka Yokanani ka Yosabadi, Gederagii, 6ka Elusai ka Yerimɔti ka Bealia ka Semaria ka Sefatia, Harɔfugii, 7ka Ɛlikana ka Yisiya ka Asarɛli, ka Yoesɛɛ ka Yasobeamu, be ba sãa Koren bwese kɛragibu, 8ka Yoela ka Sebadia be ba sãa Yerohamun bibu, Gedorigibu. 9Gadiba sɔɔ, tabu durɔ wɔrugɔba ba na Dafidin mi kpee wɔru gen mi, gbaburɔ. Ba sãawa be ba tabu tobu yɛ̃. Ma ba tɛrɛnu ka yaasi nɛni. Ba dam mɔwa nge gbee sinansu. Ma ba sãu nge nɛm ni nu wãa guunu wɔllɔ. 10- 14Ba sãawa tɔnu wɔkura tia. Bera tabu sunɔ Esɛɛ ka Abudiasi ka Eliabu ka Misimana ka Yeremi ka Atai ka Eliɛli ka Yokanani ka Ɛlisabadi ka Yeremi ka Makibanai. 15Be ba sãa Gadigibu ba ka sãa tabu sinambu, bera mi. Wi u piiburu bo be sɔɔ, wiya u koo tɔmbu wunɔbu (100) tabu wɔri. Wi u maa bo, kpa u tɔmbu nɔrɔbu (1.000) tabu wɔri. 16Bera ba Yuudɛni tɔbura wɔ̃ɔn suru gbiikoo sɔɔ, sanam mɛ ya nim yiba sere bɔ̃ɔwɔ. Bera ba maa tɔn be ba wãa wɔwi sɔɔ gira yen sɔ̃ɔ yari yeru gia ka yen sɔ̃ɔ duu yeru gia. 17Bɛnyamɛɛba ka Yudaba ben tii ba maa na Dafidin mi kpee wɔru mi. 18Dafidi u bu sennɔ da, ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ì n ween na nɛn mi ka bwisiku geenu, i ka man somi, kon ka bɛɛ nɔɔ tia ko. Adama ì n ween na i ka man samba ko, kpa nɛn yibɛrɛba bu ka man go sanam mɛ na ǹ taarɛ gaa kue, Gusunɔ bɛsɛn baababan Yinni u ye waawo, kpa u sun siria. 19Yera Yinni Gusunɔn Hunde u dua Amasai, tabu sinambu tɛna yen turo sɔɔ, ma u gerua u nɛɛ, wuna sa ka yɔ̃ra, wunɛ Dafidi, Isain bii. Wunɛ ka be ba nun somimɔn bwɛ̃ra yu kpunɔ. Domi Gusunɔ wunɛn Yinni u nun faaba kua. Ma Dafidi u bu mwa ka nuku dobu. Ma u dera ba dua win tabu sinambun wuuru sɔɔ. 20Manasen bwese kɛran tɔmbu ba Dafidi swĩi sanam mɛ wi ka Filisitiba ba dɔɔ bu ka Sɔɔlu tabu ko. Adama ba ǹ Filisiti be somi. Domi ye Filisiti ben wirugibu ba wesiana, ba Dafidi girawa ba nɛɛ, u ko n wãawa Sɔɔlu win yinnin biruɔ kpa u ra bu wiru bɔɔri. 21Manasen bwese kɛragii be ba Dafidi swĩima sanam mɛ u gɔsirama Sikilagiɔ, bera Adina ka Yosabadi ka Yediɛli ka Mikaɛli ka Yosabadi goo ka Elihu ka Silitai. Be kpuro ba sãawa Manasen bwese kɛran tabu kowo wuunun wirugibu. 22Bera ba Dafidi somi domi be kpuro ba sãawa tabu durɔ wɔrugɔba ka maa tabu sinambu. 23Tɔ̃ɔ baatere, tɔmbu ba ra n naamɔwa Dafidin mi bu ka nùn somi sere win tabu kowobu ba dabia ba dam kua nge Gusunɔn tabu kowobu. 24Tabu kowo be ba na Dafidin mi Heboroniɔ bu ka nùn Sɔɔlun bandu wesia nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua, ben geeru wee. 25Yudan bwese kɛra sɔɔ, tabu kowo be ba tɛrɛnu ka yaasi nɛni, ba sãawa tɔnu nɔrɔbun suba nɔɔba tia ka nɛnɛ (6.800). 26Simɛɔn bwese kɛra sɔɔ, be ba sãa tabu durɔ wɔrugɔba ben geera sãawa nɔrɔbun suba nɔɔba yiru ka wunɔbu (7.100). 27Lefiban bwese kɛra sɔɔ, tɔmbu nɔrɔbun suba nnɛ ka nata (4.600) ba wãa, 28ka Yehoyada, Aronin yɛnun wirugii ka win tɔmbu nɔrɔbun suba ita ka nata ka wunɔbu (3.700), 29ka Sadɔku, aluwaasi kpɛmbu wi u sãa tabu durɔ wɔrugɔ ka wirugibu yɛnda yiru be ba sãa win tundon yɛnugibu. 30Bɛnyamɛɛn bwese kɛra sɔɔ, be ba sãa Sɔɔlun mɛro bisibu, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba ita (3.000) domi ben dabira ba ka Sɔɔlu yɔ̃ra n ka saa ye girari. 31Efaraimun bwese kɛra sɔɔ ba sãawa nɔrɔbun suba yɛndu ka nɛnɛ (20.800). Ba bu gara yɛnu ka yɛnu. Ba sãawa tabu durɔ wɔrugɔba be ba yĩsiru yara. 32Manasen bwese kɛran sukumgibu ba sãawa nɔrɔbun suba wɔkura nɔɔbu ka ita (18.000). Bera ba soka ka ben yĩsa bu ka da bu Dafidi ko sunɔ. 33Isakarin bwese kɛra sɔɔ, ba sãawa tabu sinambu goobu (200) ka sere maa ben tɔn be ba kpare. Isakarin bwese kɛragii be, ba ben waatin asansi yɛ̃ bu ka tubu ye Isireliba ba koo ko. 34Sabulonin bwese kɛra sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeraakuru (50.000) be ba tabu yɛ̃, ba maa tabu yãa bwese bweseka nɛni, ba sɔɔru kpeere bu ka tabu ko ka gɔ̃ru tia. 35Nɛfitalin bwese kɛra sɔɔ, ba sãawa tabu sinambu nɔrɔbu (1.000) ka sere maa tabu kowobu nɔrɔbun suba tɛna ka nɔɔba yiru (37.000) be ba tɛrɛnu ka yaasi nɛni. 36Danun bwese kɛra sɔɔ, be ba tabun sɔɔru kpeere, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu ka ita ka tɔnu nata (28.600). 37Asɛɛn bwese kɛra sɔɔ, be ba tabu yɛ̃ ma ba sɔɔru sãa bu ka tabu ko, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru (40.000). 38Be ba wãa Yuudɛnin sɔ̃ɔ yari yeru gia, Rubɛniba ka Gadigibu ka Manasen bwese kɛran sukumgibu ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba wunaa teeru (120.000). Ba maa tabu yãa bwese bweseka mɔ. 39Tɔn be ba tabun sɔɔru sãa mi, be kpurowa ba na Heboroniɔ ka gɔ̃ru tia, kpa bu ka Dafidi ko Isireliba kpuron sunɔ. Ma Isireli be ba tie ba ka bu nɔɔ tia kua. 40Ma ba kua sɔ̃ɔ ita Dafidin mi, ba dimɔ ba nɔrumɔ. Domi begibu ba dĩanun sɔɔru kua ben sɔ̃. 41Yen biru be ba wãa ben bɔkuɔ n ka girari Isakariba, ka Sabuloniba ka sere Nɛfitaliba, ba ra ben kɛtɛkunu ka ben yooyoosu ka ben birakɔsu ka sere maa ben kɛtɛba dĩanu sɔbimɛwa bu ka na, ka maa som ka figi gbebi, ka resɛm gbebi, ka tam ka gum, ka kɛtɛba ka yãanu dabi dabinu, domi be kpuro ba wãa nuku dobu sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\