Bandun Gari I 13

1Sɔ̃ɔ teeru Dafidi u tabu kowobu nɔrɔm nɔrɔm ka wunɔm wunɔm wirugibu mɛnna ka sere maa wirugii be ba tie. 2Ma u be kpuro sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yeni yà n ween na Gusunɔ bɛsɛn Yinnin min di, ma ya bɛɛ wɛ̃re, i de su sɔmɔbu gɔri bɛsɛgibun mi Isirelin tem kpuro sɔɔ, yãku kowobu ka Lefiban mi be ba wãa wuu marosɔ ka kpara yenɔ kpa bu mɛnnama. 3Kpa su ka Gusunɔ bɛsɛn Yinnin woodan kpakoro te wurama. Domi sa ǹ ten gari kue Sɔɔlun waati sɔɔ. 4Ma tɔn be kpuro ba wura bu ko mɛ. Domi gari yi, yi ka bu naawa. 5Ma Dafidi u Isireliba kpuro mɛnna saa Sikorin di ye ya wãa Egibitiɔ sere ka Hamatin duu yerɔ kpa bu da bu Yinni Gusunɔn woodan kpakoro te suama Kiriati Yarimun di. 6Yera Dafidi u seewa ka Isireli be kpuro ba da Baalaɔ ye ba maa mɔ̀ Kiriati Yarimu, Yudan temɔ, bu ka Yinni Gusunɔn woodan kpakoro te tama, tèn wuswaaɔ ba ra Yinni Gusunɔn yĩsiru soku, wi u ra n sɔ̃ ten wɔllɔ wɔllun kɔ̃sobun suunu sɔɔ. 7Ma ba tu sua ba doke naa kɛkɛ kpaa gaa sɔɔ ba ka doona Aminadabun yɛnun di. Usa ka Akiyowa ba naa kɛkɛ ye kpare. 8Ma Dafidi ka Isireliba kpuro ba bu swĩi ba mɔrɔkunu soomɔ ka gɔ̃ɔgenu, ka bara kpãnu, ka sɛkɛtirɛnu, ka yankokonu. Ma ba womusu mɔ̀ ba yaamɔ ka ben dam kpuro ba ka Gusunɔ sãamɔ. 9Saa yè sɔɔ ba tura Kidonin doo soo yerɔ, yera kpakoro te, ta wɔrumaa dɔɔ, ma Usa u nɔma dɛmia u tu gaba. 10Mii mii, Yinni Gusunɔ u ka nùn mɔru kua. Ma u dera u wɔruma kpakoro ten bɔkuɔ u gu, yèn sɔ̃ u tu baba. 11Dafidi u mɔru kua too yèn sɔ̃ Yinni Gusunɔ u ka Usa sɛɛyasia mɛ. Ma u yam mi yĩsiru kã Perɛsi Usa. Yen tubusiana Usan goo yeru. Yĩsi tera ba ka mu sokumɔ sere ka gisɔn gisɔ. 12Ma Dafidi u Yinni Gusunɔ nasia dɔma te. Yera n dera u ka nɛɛ, amɔna u koo ko u ka Yinni Gusunɔn woodan kpakoro te turi win yɛnuɔ. 13U ǹ dere bu gina ka tu da win yɛnuɔ Yerusalɛmuɔ. U dera ba ka tu dawa Obɛdi Edɔmu Gatigiin yɛnuɔ. 14Ma ta kua mi suru ita. Ma Yinni Gusunɔ u durɔ wi ka win yɛnugibu ka maa ye u mɔ kpuro domaru kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\