Bandun Gari I 21

1Sɔ̃ɔ teeru Setam u Isireliba seesi, ma u Dafidi bɔrie u ka bu gari. 2Ma Dafidi u Yoabu ka tabu kowobun wirugii be ba tie sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu doo bu Isireliba gari saa ben tem sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian di sere mɛn sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarɔ, kpa bu na bu nùn gɔra tusia. Nge mɛya u koo ka ben geeru gia. 3Yoabu u wisa u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u de win tɔmbu bu dabia wunɔm wunɔm subenu. Nɛn yinni sina boko, tɔn beni kpurowa ba sãa wunɛn sɔm kowobu. Mban sɔ̃na a maa yeni bikiamɔ. Mban sɔ̃na kaa bu torasia. 4Adama sina boko u yɔ̃rariwa win wooda ye sɔɔ dim dim, ye u Yoabu wɛ̃ mi. Ma Yoabu u da u Isireliban tem kpuro bukiana. Ma u wurama Yerusalɛmuɔ. 5U Dafidi gari gari yi tusia. Isireli be ba koo kpĩ bu tabu ko, ben geera sãawa yako tia ka tɔmbu nɔrɔbun suba wunɔbu (1.100.000). Yudaban geera sãawa nɔrɔbun suba nɛɛru ka wata ka wɔkuru (470.000). 6Yoabu u ǹ Lefin bwese kɛragibu ka Bɛnyamɛɛn bwese kɛragibu gara. Domi sina bokon wooda ye, ya ǹ ka nùn naawɛ. 7Dafidin wooda ye, ya ǹ Yinni Gusunɔ dore. Ma u Isireliba sɛɛyasia. 8Ma Dafidi u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ye na kua mi, tora bakara. A de a nɛ wunɛn sɔm kowo suuru kua, domi wiira kookoosa na kua mi. 9Ma Yinni Gusunɔ u win sɔmɔ Gadi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 10a doo a Dafidi sɔ̃ a nɛɛ, amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Na nɛɛ, wee, na nùn nɔni swãanu ita yiiye. U gɔsio te u kĩ n ka nùn sɛɛyasia. 11Yera Gadi u da Dafidin mi, ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua. 12U nɛɛ, gɔ̃ɔru tu wunɛn tem wɔri wɔ̃ɔ ita, ǹ kun mɛ wunɛn yibɛrɛba bu ka nun tabu ko suru ita bu kamia, ǹ kun mɛ Yinni Gusunɔ u de gɔɔn gɔrado u kɛ̃si kɛ̃si bararu pusi Isireliban tem kpuro sɔɔ u mu kpeerasia. Nɔni swãanu ita ye sɔɔ, a gɔsio ye a kĩ kpa n da n ye Yinni Gusunɔ sɔ̃, wi u man gɔrima. 13Dafidi u Gadi wisa u nɛɛ, na wãa nuku sankira bakanu sɔɔ. Adama n buram bo n wɔri Yinni Gusunɔn nɔmuɔ ye kon ka wɔri tɔmbun nɔmaɔ. Domi win wɔnwɔnda kpã. 14Ma Yinni Gusunɔ u kɛ̃si kɛ̃si bararu sure Isireliba sɔɔ. Ma tɔmbu nɔrɔbun suba wata ka wɔkuru (70.000) ba gu. 15Yinni Gusunɔ u win gɔrado gɔra Yerusalɛmuɔ u ye kpeerasia. Sanam mɛ gɔrado wi, u ye kpeerasiamɔ, Yinni Gusunɔ u mɛɛra, ma u gɔ̃ru gɔsia kɔ̃sa yen di. Ma u win gɔrado wi u wuu ge kpeerasiamɔ mi, sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n den tura mɛ, a wunɛn nɔmu wunɔ. N deema gɔrado wi, u wãawa Ɔɔnani, Yebusin doo soo yerɔ. 16Dafidi u nɔni seeya u gɔrado wi wa u wãa wɔllu ka tem baa sɔɔ, u win takobi sue Yerusalɛmun bera gia. Yera Dafidi ka win tɔmbun guro gurobu ba saaki dewa ma ba yiira ba wuswaa tem girari nuku sankiranun sɔ̃. 17Yera Dafidi u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛna na wooda wɛ̃ bu tɔn be gari. Ǹ n mɛn na, nɛna na tora. Tɔn beni ba ǹ gãanu kue. Yen sɔ̃, a nɛ ka nɛn yɛnugibu nɔma dokeo kpa a wunɛn tɔmbu Isireliba deri. 18Yinni Gusunɔn gɔrado u Gadi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a Dafidi sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, u doo Ɔɔnani, Yebusin doo soo yeru mi, u Yinni Gusunɔ yãku yeru bania. 19Ma Dafidi u seewa u da nge mɛ Yinni Gusunɔ u Gadi sɔ̃ɔwa. 20N deema Ɔɔnani u wãa win doo soo yerɔ ka win bibu nnɛ ba alikama soomɔ. Ye u sĩira yera u Gusunɔn gɔrado wa ma ba da ba kukua. 21Ma Dafidi u da Ɔɔnanin mi. Ye Ɔɔnani u Dafidi wa, yera u yarima doo soo yee ten min di u yiira win wuswaaɔ u siriru tem girari. 22Ma Dafidi u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man wunɛn doo soo yee te derio n Yinni Gusunɔ yãku yeru bania mi. Kpa wahala ye ya nɛn tɔmbu deema mi, yu kpe. Kon tu dwe ka sii geesun gobi nge mɛ kaa ten gobin geeru bure. 23Ma u Dafidi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn yinni sina boko, a tu suo a ka ko ye a kĩ. Kɛtɛba wee, a ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko. Naa kɛkɛba wee yi ko yãku dãa. Alikama wee a ka kɛ̃run yãkuru ko. Ye kpuro na nun kãwa. 24Ma Dafidi sina boko u nùn wisa u nɛɛ, aawo, kon tu dwewa nge mɛ kaa ten gobin geeru bura. Na ǹ Yinni Gusunɔ gãanu wɛ̃ɛmɔ ni nu sãa wunɛginu n ka nùn yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua te ta ǹ man gãanu diiri. 25Ma Dafidi u nùn wuran gobi nata (600) wɛ̃ yam min sɔ̃. 26Dafidi u Yinni Gusunɔ yãku yeru bania mi. Ma u yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ka siarabun yãkunu kua. Yen biru u Yinni Gusunɔ kana. Ma Yinni Gusunɔ u win kanaru mwa, u dera dɔ̃ɔ u sarama wɔllun di yãku yeru wɔllu mi, u yãku ni mwa. 27Yinni Gusunɔ u ka win gɔrado wi gari kua, ma u win takobi wesia yen kararɔ. 28Saa yera Dafidi u tuba ma Yinni Gusunɔ u win kanaru mwa Ɔɔnani Yebusin doo soo yeru mi. Saa dɔma ten diya u ra nùn yãkuru kue mi. 29Saa ye sɔɔ, Yinni Gusunɔn kuu bekurugii te Mɔwisi u kua gbaburɔ, ta wãawa Gabaonin gungurɔ ka yãku yeru sannu mi ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko. 30Dafidi kun kpɛ̃ u da kuu bekurugii ten mi, u ka bikiaru ko Yinni Gusunɔn mi, yèn sɔ̃ bɛrum nùn mwa gɔrado win sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\