Bandun Gari I 23

1Ye Dafidi u tɔkɔ kua, yera u win bii Salomɔɔ kua Isireliban sunɔ. 2Ma u Isireliban guro gurobu ka yãku kowobu ka Lefiba mɛnna. 3Ma ba Lefiba gara tia tia be ba wɔ̃ɔ tɛna mɔ, ka be ba kere mɛ. Ma ben geera kua nɔrɔbun suba tɛna ka nɔɔba ita (38.000). 4Ma Dafidi u tɔmbu nɔrɔbun suba yɛnda nnɛ (24.000) gɔsa be sɔɔ, be ba ko n da Yinni Gusunɔn sãa yee ten bana nɔni doke, ka tɔmbu nɔrɔbun suba nɔɔba tia (6.000) be ba koo tɔmbu kpara, kpa ba n da bu sirie. 5U maa tɔmbu nɔrɔbun suba nnɛ (4.000) gɔsa be ba tie sɔɔ, ba n da sãa yee ten kɔnnɔsu kɔ̃su, kpa tɔmbu nɔrɔbun suba nnɛ (4.000) be ba tie ba n da Yinni Gusunɔ tɔmɛ ka dwee yãa ni wi, Dafidi u dera ba kua bu ka Yinni Gusunɔ siara. 6Ma u bu bɔnu kua wuu wuuka nge mɛ ba ka wãa Gɛɛsɔni ka Kehati ka Mɛrari, Lefin bibun bwese kɛri sɔɔ. 7Gɛɛsɔnin biba Ladani ka Simɛi. 8Bibu itawa Ladani u mara. Bera Yehiɛli ka Setamu ka Yoɛli. Yehiɛliwa u sãa ben gbiikoo. 9Bibu itawa Simɛi u mara. Bera Selomiti ka Hasiɛli ka Harani. Bera ba sãa Ladanin bwese kɛran wirugibu. 10Simɛi u maa bibu nnɛ gabu mara. Bera Yasati ka Sina ka Yeusi ka Beria. 11Yasatiwa u sãa ben gbiikoo. Ma Sina u sãa yiruse. Yeusi ka Beria ba ǹ bibu mara n dabi. Ma ba bu garisi bwese kɛri tia. 12Bibu nnɛwa Kehati u mara. Bera Amuramu ka Yisehari ka Heboroni ka Usiɛli. 13Amuramun biba Aroni ka Mɔwisi. Ma ba Aroni ka win bibun bweseru gɔsa ba yi nɛnɛm sere ka baadommaɔ ba n da ka Yinni Gusunɔ turare dɔ̃ɔ dokeye, kpa ba n da maa sãarun sɔmburu ko, kpa ba n da maa tɔmbu domaru kue ka Yinni Gusunɔn yĩsiru. 14Adama ba Mɔwisi Gusunɔn sɔm kowon bibu garisiwa Lefin bwese kɛra sɔɔ. 15Mɔwisin biba, Gɛɛsɔmu ka Ɛliesɛɛ. 16Gɛɛsɔmun bii gbiikoowa Sebuɛli. 17Ɛliesɛɛn biiwa Rehabia. Bii turo win biru u ǹ maa goo mara. Adama Rehabia u bibu mara ba dabi. 18Yiseharin bii gbiikoowa Selomiti. 19Bibu nnɛwa Heboroni u mara. Bera Yeriya ka Amaria ka Yasiɛli ka Yekamɛamu. 20Bibu yiruwa Usiɛli u mara. Bera Misee ka Yisiya. 21Mɛrarin biba Makili ka Musi. Makilin biba maa Eleasaa ka Kisi. 22Eleasaa u ǹ bii tɔn durɔbu mara u ka gu. Bii tɔn kurɔba u mara. Bera ben mɛro bisibu Kisin bibu ba sua kurɔbu. 23Bibu itawa Musi u mara. Bera Makili ka Edɛɛ ka Yeremɔti. 24Be ba sãa ben yɛnun wirugibu Lefin bibun bweseru sɔɔ nge mɛ ba ka bu tireru doke tia tia, bera mi. Bera ba ko n da sɔmburu ko Yinni Gusunɔn sãa yerɔ saa be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔn di n ka da be ba mɛ kere. 25Domi Dafidi u raa nɛɛ, Gusunɔ Isireliban Yinni u win tɔmbu bɔri yɛndu wɛ̃. Yen biru u ko n wãawa Yerusalɛmuɔ sere ka baadommaɔ. 26Saa ye sɔɔ, Lefiba ba ǹ maa Yinni Gusunɔn kuu bekurugiru ka ten dendi yãnu sɔɔmɔ. 27Dafidin yiire dãaki bin biruwa ba Lefiba gara saa be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔn di n ka girari be ba kere mɛ. 28Ba bu dokewa Aronin bibun bweserun wuuru sɔɔ bu ka sɔmburu ko Yinni Gusunɔn sãa yerun yaaraɔ ka ten dii sɔsɔ. Bera ba ko n da sãa yee ten dendi yãnu kpuro dɛɛrasie kpa bu maa sɔma gaa ko mi. 29Bera ba ko n da pɛ̃ɛ ye ba ko n da Yinni Gusunɔ yiiye ko, ka sere maa som mɛ ba ko n da ka kɛ̃nun yãkunu ko, ka pɛ̃ɛ ye ba ku ra seeyatia doke, ka pɛ̃ɛ ye ba ra wɔ̃ pɛrɛnti sɔɔ, ka kira ni ba ra sɔmɛ. Beya ba ko n da yeba kpuron kpãaru ka yen dɛ̃ɛbun saria mɛɛri. 30Ba ko n da nɛwa sãa yeru mi bururu ka yoka bu ka Yinni Gusunɔ tɔma, kpa bu nùn bɛɛrɛ wɛ̃. 31Mɛya ba ko n da maa nùn yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kue baadomma tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, ka suru kpao ù n yara, ka tɔ̃ɔ baka ni nu tia sɔɔ nge mɛ nin geera nɛ ka nge mɛ ba nin wooda yi. 32Bera ba ko n da Yinni Gusunɔn kuu bekurugirun sɔmburu ko, kpa Aronin bibun bweseru tu maa win sãa yerun sɔmburu ko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\