Bandun Gari I 28

1Dafidi u Isireliban guro gurobu kpuro mɛnna Yerusalɛmuɔ ka ben bwese kɛrin wirugibu ka tabu kowo wuunun wirugibu ka tabu sinam be ba tabu kowobu nɔrɔm nɔrɔm ka wunɔm wunɔm kpare ka be ba sina bokon arumani ka win sabenun wunanɔsu mɔ̀n wirugibu, ka win bibun keu koosiobu ka win sina kpaarun sɔm kowobu ka win tabu durɔ wɔrugɔba ka ben damgibu kpuro gesi. 2Yera sina boko Dafidi u seewa u yɔ̃ra u nɛɛ, bɛɛ nɛn mɛro bisibu, bɛɛ nɛn tɔmbu kpuro, i man swaa dakio i nɔ. Wee na raa gɔ̃ru doke n Gusunɔ bɛsɛn Yinni diru bania mi ba koo win woodan kpakororu yi te ta sãa win naa sɔnditiru, ma na sɔɔru sãa n ka tu bani. 3Adama u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n ǹ nɛ kon tu bani. Domi na sãawa tɔnu wi u tabu kua ma u yɛm yari. 4Wi, Gusunɔ bɛsɛ Isireliban Yinni u man gɔsa nɛn tundon yɛnun di n ka ko bɛɛ Isireliban sunɔ sere ka baadommaɔ. Yellun di, Yudan bwesera u kua wirugii. Yudan bwese te sɔɔ, ma u nɛn tundon yɛnu gɔsa. Nɛn tundon yɛnu ge sɔɔ, ma u man gɔsa n ka bandu di bɛɛ Isireliba sɔɔ. 5Yinni Gusunɔ u man bii dabiru kã. Be sɔɔra u Salomɔɔ gɔsa u swĩi bɛɛ Isireliban sina gɔna sɔɔ, ye ya sãa wi, Yinni Gusunɔgia. 6U man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn bii Salomɔɔwa u koo nùn diru bania ka ten yaari mi ba ko n da nùn sã. Domi wiya u gɔsa u n ka sãa nge win bii kpa wi, Yinni Gusunɔ u n maa sãa nge win tundo. 7U koo win bandun dam sire sere ka baadommaɔ ù n win woodaba ka win yiirebu mɛm nɔɔwammɛ nge mɛ u mɔ̀ gisɔ. 8Tɛ̃, nɛgibu, na bɛɛ yiiremɔ Isireliba, Gusunɔn tɔmbun wuswaaɔ ka Gusunɔ bɛsɛn Yinnin tii wi u sun swaa dakin wuswaaɔ, i de i win wooda mɛm nɔɔwa, i ye nɛnɛ bɛɛn gɔ̃rusɔ kpa i wa i n tem mɛ mɔ, kpa i maa bɛɛn bibu mu deria bu tubi di sere ka baadommaɔ. 9Ma u maa nɛɛ, wunɛ maa Salomɔɔ nɛn bii, a Gusunɔ, nɛ wunɛn tundon Yinni gio kpa a nùn sã ka wunɛn gɔ̃ru kpuro ka wunɛn bwɛ̃ra kpuro. Domi wiya u ra tɔmbun gɔ̃rusu ka ben bwisikunu wɛ̃ɛri. À n nùn kasu, u koo de a nùn wa. Adama à n nùn deri, u koo maa nun deriwa sere ka baadommaɔ. 10Tɛ̃, a n yɛ̃ ma Yinni Gusunɔ u nun gɔsawa a ka nùn diru bania mi ba ko n da nùn sã. Yen sɔ̃ a de a n wɔrugɔru mɔ kpa a se a sɔmburu ko. 11Yen biru Dafidi u win bii Salomɔɔ sãa yee ten kpunaa wɛ̃ ka ten dia ye ba gɔri gɔrigia, ka ten arumani beru yerugia, ka dii wɔrukinugia, ka dii sɔɔkinugia, ka dii tèn mi ba koo Yinni Gusunɔn woodan kpakororu yigia. 12Dii ten kpunaa kpurowa u nùn wɛ̃ ye u raa himba sãa u ko kpuro. Yera sãa yerun yaarin kpunaa ka dia ye ya ka yi sikerenɛgia ka dia yèn mi ba ko n da sãa yee ten arumani beregia, ka yèn mi ba ko n da kɛ̃nu beregia ni ba Gusunɔ wɛ̃, 13ka nge mɛ ba yãku kowobu ka Lefiba bɔnu kua wuu wuukagia, ka nge mɛ ba ko n da ben sɔmburu koosinɛ Yinni Gusunɔn sãa yerɔgia, ka sere maa dendi yãa ni ba ko n da ka sɔmburu kogia. 14U nùn wura sɔ̃ɔsi ye u koo ka dendi yãa wuraginu ko, nge mɛ nin baaniren bunum nɛ. Ma u nùn sii geesu sɔ̃ɔsi si u koo ka dendi yãa sii geesuginu ko, nge mɛ nin baaniren bunum nɛ. Ba koo dendi yãa ni kowa nin baanire ka nin sɔmburu. 15Mɛya u maa bu wura ka sii geesun bunum saka wɛ̃ ye ba koo ka dabu wuraginu ka sii geesuginu ko, ni kpuro ka nin fitilaba. 16U maa nùn wura wɛ̃ mɛ̀n saka ba koo ka tabulu wuragii ko mi ba ko n da Yinni Gusunɔ pɛ̃ɛ yiiye, ma u maa nùn sii geesu wɛ̃ u ka tabulu gɛɛ ko. 17Yen biru u maa nùn sɔ̃ɔsi nge mɛ ba koo kaato donnuginu koosina ka gbɛ̃a ka nɔri yi ba kua ka wura gea ka sii geesugii, ka yin baayeren bunum, 18ka yãku yee wuragiru mi ba ko n da turare dɔ̃ɔ doke ka ten bunum. U maa nùn sɔ̃ɔsi nge mɛ ba koo naa kɛkɛ ka wɔllun kɔ̃sobun weenasibu koosina ka wura. Yin kasi yi ko n dɛriewa yi n Yinni Gusunɔn woodan kpakororu wukiri. 19Ma Dafidi u nɛɛ, Yinni Gusunɔn tiiwa u yeniba kpuron kpunaa yorua u man wɛ̃. Ma u man yen bwisi wɛ̃ n ka ye tubu. 20Yen biru, Dafidi u win bii Salomɔɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a tii dam kɛ̃ɔ, kpa a n wɔrugɔru mɔ, kpa a se a sɔmburu ko. A ku bɛrum ko, a ku maa nanda. Domi Gusunɔ nɛn Yinni u ko n ka nun wãa. U ǹ nun derimɔ, u ǹ maa nun biru kisimɔ sere win sãa yee ten sɔmburu kpuro tu ka wiru goora. 21Yãku kowobu ka Lefiba wee ba bɔnu sãa wuu wuuka bu ka Yinni Gusunɔn sãarun sɔma ko. Ǹ n sãa yee ten banan sɔ̃n na, tɔmbu wee be ba sɔm bwese bwesekan kobu yɛ̃ ba maa tii wɛ̃ ka kĩru. Be ka wirugibu ka Isireliba kpuro ba koo nun wiru kpĩiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\