Korinti I 1

1- 2Bɛɛ Gusunɔn yigbɛrugibu, bɛɛ be i wãa Korintiɔ, bɛɛ be u soka i ka ko wigibu, ma u bɛɛ gɔsa u yii i n ka gbinnɛ ka Kirisi Yesu, nɛ Pɔluwa, wi Gusunɔ u soka win kĩru sɔɔ n ka ko Yesu Kirisin gɔro, ka Sɔsitɛni, bɛsɛgii, sa bɛɛ tɔbura. Sa maa be kpuro tɔbura be ba Yinni Yesu Kirisin yĩsiru sokumɔ baama, wi u sãa ben Yinni ka bɛsɛn Yinni. 3Gusunɔ bɛsɛn Baaba ka Yinni Yesu Kirisi bu bɛɛ durom kua kpa bu bɛɛ alafia wɛ̃. 4Baadomma na ra n Gusunɔ siaramɔ bɛɛn sɔ̃, win durom saabu mɛ ba bɛɛ wɛ̃ bɛɛ ka Kirisi Yesun gbinnaa sɔɔ. 5Ba bɛɛ kua dukiagibu baayere sɔɔ, ka garin gerubu, ka yɛ̃ru kpuro, saa win min di. 6Ya sɔ̃ɔsimɔ ma seeda ye na Kirisi diiya bɛɛn suunu sɔɔ ya ǹ kam kue. 7I ǹ Hunden kɛ̃ru garu bie i n ka mara sere bɛsɛn Yinni Yesu Kirisi u kurama. 8Wiya u koo bɛɛ yɔ̃re sere ka nɔrɔ, kpa i ka yɔ̃ra taarɛ sariru sɔɔ tɔ̃ɔ tè sɔɔ u koo na. 9Gusunɔ naanɛgiiwa, wi u bɛɛ soka i n ka nɔɔ tia sãa ka win Bii Yesu Kirisi bɛsɛn Yinni. 10Na bɛɛ yiiremɔ nɛgibu, ka bɛsɛn Yinni Yesu Kirisin yĩsiru, i de i n gari tee gerunamɔ, kpa karanabu bu ku raa du bɛɛn suunu sɔɔ. I de i n bwisiku teenu mɔ. 11Domi Kolowen tɔmbu ba man sɔ̃ɔwa ma sikirinɔsu wãa bɛɛn suunu sɔɔ nɛgibu. 12Yeniwa na nua ma wini gerumɔ wiya Pɔlugii, kpa wini nɛɛ, wiya Apologii, kpa wini maa nɛɛ, wiya Sefagii, kpa goo u n mɔ̀, wiya Kirisigii. 13Kirisi u sãa yiru ro? Ba Pɔlu go dãa bunanaru wɔllɔ bɛɛn sɔ̃? Nge ka Pɔlun yĩsira ba bɛɛ batɛmu kua? 14Aawo, na Gusunɔ saabu kua ye na ǹ ka bɛɛn goo batɛmu kue ma n kun mɔ Kirisipu ka Gayusi. 15Nge mɛya goo kun kpɛ̃ u gere ma ba bɛɛ batɛmu kua ka nɛn yĩsiru. 16Geema, na maa Setefanin yɛnugibu batɛmu kua. Be baasi na ǹ yɛ̃ nà n goo batɛmu koore. 17Domi Kirisi kun man gɔre n ka batɛmu ko ma n kun mɔ n ka Labaari gean waasu ko, n ǹ maa mɔ ka gari yɛ̃ru, kpa Kirisin gɔɔ dãa bunanaru wɔllɔn dam mu ku raa ko kam. 18Domi Kirisin gɔɔ dãa bunanaru wɔllɔn gari, wiirara be ba kam mɔ̀n mi, adama bɛsɛ be sa faaba waamɔn mi, Gusunɔn dama. 19Domi ba yorua ma Gusunɔ u nɛɛ, "Kon laakarigibun laakari kam koosia, kpa n bwisigibun bwisi kpeerasia." 20Mana bwisigii wãa. Mana wooda yɛ̃ro wãa. Mana saa yenin sikirinɔsugiba wãa. Gusunɔ u ǹ handunian bwisi kue wiiraru? 21Domi Gusunɔn bwisi sɔɔ u ǹ dere handuniagibu ba nùn gie ka ben tiin bwisi. Yen sɔ̃na n nùn wɛ̃re u ka tɔmbu faaba ko be ba nùn naanɛ doke, ka win garin waasu yi ba tamaa wiiraru. 22Geema, Yuuba ba yĩrenu bikiamɔ, Gɛrɛkiba ba maa bwisi kasu. 23Adama bɛsɛ sa Kirisin waasu mɔ̀ wi ba kpare dãa bunanaru wɔllɔ, ye n kua wiiraru tɔn tukobun mi ma ya dera Yuuba ba ǹ naanɛ doke. 24Adama be ba sokan mi, bà n sãan na Yuuba ǹ kun mɛ tɔn tukobu, Kirisi kua Gusunɔn dam ka Gusunɔn bwisi. 25Domi Gusunɔn wiiraru ta tɔmbun bwisi kere, Gusunɔn dam sariru ta maa tɔmbun dam kere. 26Nɛgibu i mɛɛrio nge mɛ ba ka bɛɛ soka. N ǹ mɔ ma bɛɛn dabinu sãa handunian bwisigibu ǹ kun mɛ yen damgibu ǹ kun mɛ sina bibu. 27Adama Gusunɔ u bu gɔsa be handuniagiba mɛɛra nge gari bakasu u ka bwisigibu sekuru doke, u maa handunian dam sarirugibu gɔsa u ka damgibu sekuru doke. 28Gusunɔ u maa bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu gɔsa ka be ba gɛma ka be ba ǹ sãa gãanu handunia ye sɔɔ u ka bu kawa mam mam be ba mɛɛra gãanu. 29Kpa goo u ku raa ka woo kanɛ Gusunɔn wuswaaɔ, baa turo. 30Adama u dera i gbinnɛ ka Yesu Kirisi ma u nùn kua bɛsɛn bwisi ka bɛsɛn gem. Wi sɔɔra sa maa dɛɛraru ka yakiabu wa. 31Yen sɔ̃, "Wi u woo kanamɔ, u woo kanɔ Yinnin sɔ̃," nge mɛ ba yorua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\