Korinti I 10

1Nɛgibu na kĩ i n yɛ̃ ma bɛsɛn sikadoba kpuro ba wãa guru wii ten tɔbuɔ ma be kpuro ba sĩa nim wɔ̃ku gen suunu sɔɔ ka naasu. 2Ma be kpuro ba kua Mɔwisin bwãabu ka batɛmu gaa guru wii te sɔɔ ka nim wɔ̃ku ge sɔɔ. 3Ma be kpuro ba dĩa teenu di ni nu na saa wɔllun di, 4ma ba nim nɔruram tem nɔra mɛ Gusunɔ u bu wɛ̃, domi ba nim nɔrumɔwa saa kpee Hundegirun min di te ta bu swĩi biruɔ. Kirisiwa sãa kpee te. 5Adama Gusunɔ u ben dabiru go gbaburu sɔɔ yèn sɔ̃ ben daa ya ǹ nùn wɛ̃re. 6Tɛ̃, yeya ya sãa yĩreru bɛsɛn sɔ̃ kpa sa kun maa sãa kɔ̃san kĩrobu nge be. 7Kpa i ku ra maa bũu sã nge mɛ beɔnɔn gabu ba kua. Domi ba yorua, "Tɔn be, ba sina ba di, ba nɔra, ma ba seewa ba kom bɛrɛtɛkɛ mɔ̀." 8Su ku ra maa kurɔ damaru ko nge mɛ ben gabu ba kua, ma ben nɔrɔbun suba yɛnda ita (23.000) ba kam kua sɔ̃ɔ teerun sɔ̃ɔ. 9Su ku ra maa Yinni mɛɛri nge mɛ u nɛ, nge mɛ ben gabu ba kua, ma wɛɛ bu go go. 10Su ku maa wɔki nge mɛ ben gabu ba kua, ma gɔɔn gɔrado u bu go. 11Yeya ya bu deema nge yĩreru, ma ba ye yorua bu ka sun kirɔ ko, bɛsɛ be sa wãa handunian tɔ̃ɔ dãaki teni sɔɔ. 12Yen sɔ̃, wi u tamaa u yɔ̃ sim sim, u de u n tii sɛ kpa u ku raa wɔrumɛ. 13I ǹ laakari mɛɛribu gabu waare ma n kun mɔ bi tɔmbu kpuro ba ra wa. Gusunɔ wi u sãa naanɛgii, u ǹ derimɔ bu bɛɛn laakari mɛɛri n kere ye i ko kpĩ i ka tɛmana. Adama laakari mɛɛribu baabire sɔɔ u ra maa yari yeru ko kpa i ka kpĩ i tɛmana bi sɔɔ. 14Yen sɔ̃, kĩnasibu, i bũu sãaru suurio. 15Na ka bɛɛ gari mɔ̀wa nge laakarigibu. I de i lasabu ko ye na gerumɔ. 16Sà n bɔnu mɔ nɔri domarugia ye sɔɔ, ye sa ka Gusunɔ siaramɔ, sa ǹ bɔnu mɔ Kirisin yɛm sɔɔ? Sà n pɛ̃ɛ ye yabua, sa ǹ bɔnu mɔ Kirisin wasi sɔɔ? 17Pɛ̃ɛ tia ya wãa. Baa sà n dabi, sa sãa wasi tee, domi bɛsɛ kpuro sa bɔnu mɔ pɛ̃ɛ tia ye sɔɔ. 18I bu mɛɛrio be ba mara Isireliba. Be ba yãkunu dimɔ, ba ǹ bɔnu mɔ yãku yee te sɔɔ? 19Ǹ n mɛn na, mba na gerumɔ. Na gerumɔ ma yaa ye ba ka bũu yãkuru kua ya sãa gãanu? Bũuwa sãa gãanu? 20Aawo. Adama na gerumɔ ma ye ba ka yãkuru kua, bũna ba ka yãkuru kua, n ǹ mɔ Gusunɔ. Na ǹ maa kĩ i n bɔnu mɔ ka bũnu. 21I ǹ kpɛ̃ i nɔ Yinnin nɔra sɔɔ kpa i maa nɔ bũnun nɔra sɔɔ. I ǹ kpɛ̃ i di ye ya wãa Yinnin tabulu wɔllɔ, kpa i maa di ye ya wãa bũnun tabulu wɔllɔ. 22Sa kĩ su Yinnin nisinu seeyawa? Sa nùn dam kere? 23Ba ǹ tɔnu yinarimɔ u gãanu kpuro ko, adama n ǹ mɔ ni kpuro nu arufaani mɔ. Ba ǹ tɔnu yinarimɔ u gãanu kpuro ko adama n ǹ mɔ ni kpuro nu tɔnu tãsisiamɔ. 24N ǹ weenɛ goo u win tiin arufaani kasu, ma n kun mɔ win winsimgia. 25Ye ba gesi dɔramɔ yaburɔ i dio, i ku gãanu bikia tii taarɛ wɛ̃ɛbun sɔ̃. 26Domi tem sãawa Yinni Gusunɔgim, ka gãanu kpuro ni nu wãa mɛ sɔɔ. 27Naanɛ doke sarirugii ù n bɛɛ dim soka, ma i gɔ̃ru doke i ka da, gãanu kpuro ye ba bɛɛ wɛ̃, i dio, i ku ra gãanu bikie tii taarɛ wɛ̃ɛbun sɔ̃. 28- 29Adama goo ù n bɛɛ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yeniwa ba ka yãkuru kua i ku di yɛ̃ron gɔ̃run sɔ̃ wi u bɛɛ sɔ̃ɔwa, n ǹ mɔ bɛɛn tiin gɔ̃run sɔ̃. Domi mban sɔ̃na kon de bu nɛn tii mɔru siri goon gɔ̃run sɔ̃. 30Nà n Gusunɔ siara ye na dimɔn sɔ̃, mban sɔ̃na na kon de bu maa nɛn kɔ̃sa gere ye sɔɔ. 31Ǹ n mɛn na, ì n dimɔ ì n nɔrumɔ, ǹ kun mɛ ì n gãanu ganu mɔ̀, i ye kpuro koowo i n ka Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ. 32I ku ra Yuuba torasie ǹ kun mɛ Gɛrɛkiba ǹ kun mɛ Yesun yigbɛru te ta maa sãa Gusunɔgiru. 33Nɛn tii na kookari mɔ̀ n ka kpuro ko ye ya koo tɔmbu kpuro dore, na kun nɛn tiin arufaani kasu ma n kun mɔ tɔn dabirugia, kpa bu ka faaba waara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\