Korinti I 14

1Ǹ n mɛn na, kĩra n weenɛ i n kasu. I maa Hunden kɛ̃nu kasuo, n mam nɛɛre Gusunɔn garin gerubun kɛ̃ru. 2Wi u ka Hunden barum gari gerumɔ, n ǹ tɔnu u ka gari mɔ̀, Gusunɔwa u ka gari mɔ̀, domi goo kun yɛ̃ron gari nɔɔmɔ. Gem asirigima u gerumɔ ka Hunde Dɛɛron dam. 3Adama tɔmba, Gusunɔn sɔmɔ u ra ka gari ko. U ra bu tãsisie, kpa u bu dam kɛ̃, kpa u bu nukuru yɛmiasia. 4Wi u ka Hunden barum gari mɔ̀, u win tii tãsisiamɔwa. Adama Gusunɔn sɔmɔ, Yesun yigbɛra u tãsisiamɔ. 5N ko n man dore bɛɛ kpuro ì n ka Hunden barum gari mɔ̀, adama ye na kĩ n kere, yera i n Gusunɔn gari gerumɔ. Domi wi u Gusunɔn gari gerumɔ u kere wi u Hunden barum bwese bweseka gerumɔ, ma n kun mɔ ù n win gari tusia, kpa u ka Yesun yigbɛru tãsisia. 6Tɛ̃, nɛgibu arufaani yerà i ko wa nà n na bɛɛn mi ka Hunden barum bwese bwesekan gerubu, ma na kun ka sɔ̃ɔsiru nɛ, ǹ kun mɛ yɛ̃ru, ǹ kun mɛ Gusunɔn garin gerubu ǹ kun mɛ keu gaa. 7Baa gãa ni nu kun wãaru mɔ nge guuru ka mɔrɔku bà n nu soomɔ, bà kun nu gɔsikiamɔ, amɔna gaba koo ka gia ye nu gerumɔ. 8Wi u maa kɔba soomɔ, ù kun soomɔ dee dee, wara u koo tabun sɔɔru ko. 9Nge mɛya bɛɛn gari yì kun dɛɛre, yi koo kowa kam. 10Barum bwese bweseka dabina nu wãa handunia sɔɔ, sari maa mɛ goo kun nɔɔmɔ. 11Ǹ n mɛn na, nà kun barum nɔɔmɔ mɛ ba ka gari mɔ̀, wi u mu gerumɔ u ko n sãawa tɔn tuko nɛn mi, kpa nɛ n maa ko tɔn tuko yɛ̃ron mi. 12Nge mɛya bɛɛ, yèn sɔ̃ i Hunden kɛ̃nu kasu, i kookari koowo i ka nu wa nu n kpã ni nu koo Yesun yigbɛru tãsisia. 13Yen sɔ̃, n weenɛ wi u ka Hunden barum gari gerumɔ u Gusunɔ kɛ̃ru kana te u koo ka gari yi tusia. 14Domi nà n kanaru mɔ̀ ka Hunden barum nɛn hundewa ya kanaru mɔ̀, adama nɛn bwisikunu kun wãa te sɔɔ. 15Tɛ̃, amɔna kon ko. Kon kanaru ko ka nɛn hunde, kon maa ko ka nɛn bwisikunu. Kon womu ko ka nɛn hunde, kon maa ko ka nɛn bwisikunu. 16À n Gusunɔ siara ka hunde tɔna, amɔna naanɛ dokeo diro u koo ka kpĩ u nɛɛ, ami, wunɛn siarabun sɔ̃. U ǹ yɛ̃ ye a gerumɔ. 17Baa wunɛn siarabu bù n wã, bu ǹ yɛ̃ro tãsisiamɔ. 18Na Gusunɔ siara yèn sɔ̃ na ra ka Hunden barum bwese bweseka gari ko n bɛɛ kpuro kere. 19Adama Yesun yigbɛru sɔɔ na kĩru bo n gari nɔɔbu gere ka nɛn bwisikunu n ka gabu keu sɔ̃ɔsi, n kere gari nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000) ka Hunden barum. 20Nɛgibu i ku maa bwisiku nge bibu. Daa kɔ̃sa sɔɔra n weenɛ i n sãa nge bii wɛ̃ɛnu, adama bwisikunu sɔɔ i n sãa tɔn girobu. 21Gusunɔn woodan tireru sɔɔ ba yorua, "Yinni u nɛɛ, kon de bu nɛn gari nɔ be ba barum tukum gerumɔn nɔɔn di, ka maa sɔbun nɔɔ sɔɔn di. Adama ka mɛ, ba ǹ nɛn gari swaa dakimɔ." 22Ǹ n mɛn na, Hunden barum bwese bwesekan kɛ̃ru ta sãawa yĩreru be ba kun naanɛ doken mi, n ǹ mɔ be ba naanɛ doken mi. Adama Gusunɔn gari gerubun kɛ̃ra ta sãa yĩreru be ba naanɛ doken mi, n ǹ mɔ be ba kun naanɛ doken mi. 23Ǹ n mɛn na, Yesun yigbɛru kpuro tà n mɛnna, kpa baawure u n Hunden barum gerubu wɔri, naanɛ dokeo dirobu ǹ kun mɛ naanɛ doke sarirugibu bà n duuma, ba ǹ koo gere bu nɛɛ i wiirawa? 24Adama baawure ù n Gusunɔn gari gerumɔ, sanam mɛ naanɛ doke sarirugii ǹ kun mɛ naanɛ dokeo diro goo u duuma, win gɔ̃ru ga koo nùn so, kpa gari yi, yi nùn siri yi tɔmbu kpuro ba gerumɔ. 25Win bwisiku asiriginu nu koo maa sɔ̃ɔsira batuma sɔɔ, kpa u yiira u Gusunɔ sã u nɛɛ, geema, Gusunɔ u wãawa bɛɛn suunu sɔɔ. 26Nɛgibu, bɛɛn baawurewa u kɛ̃ru mɔ, googiru womu, googiru tubusianu, googiru sɔ̃ɔsiru Gusunɔn min di, googiru Hunden barum bwese bwesekan gerubu, googiru maa mɛn tusiabu. Ì n mɛnna, i de i n ye kpuro mɔ̀ i ka tãsisiana. 27Gabu bà n koo ka Hunden barum bwese bweseka gari ko, n weenɛ ba n sãa tɔmbu yiru ǹ kun mɛ ita tɔna kpa bu ko tia tia, kpa goo u maa ben gari yi tusia. 28Adama goo ù kun wãa mi wi u koo kpĩ u gari yi tusia, i de bu mari mɛnnɔ sɔɔ, kpa bu yi ko ka Gusunɔ tɔna. 29Ye ya maa sãa Gusunɔn sɔmɔbun gari wee. I de ben yiru ǹ kun mɛ ita bu gari ko, kpa be ba tie bu ben gari yi yĩiya. 30Gusunɔ ù n goo wi u sɔ̃ mɛnnɔ sɔɔ gãanu sɔ̃ɔsi u ka gere, i de wi u gari mɔ̀ u mari. 31Domi bɛɛ kpuro i ko kpĩ i Gusunɔn gari gere tia tia, kpa bɛɛ kpuro i ka gãanu gia kpa i ka dam kɛ̃ru wa. 32Gusunɔn sɔmɔbu bu de ba n tii kpĩa ben kɛ̃ru sɔɔ. 33Domi Gusunɔ kun bɛrɛtɛkɛ kĩ ma n kun mɔ alafia. Nge mɛ n sãa naanɛ dokeobun yigbɛnu kpuro sɔɔ, 34n weenɛ tɔn kurɔbu bu mari mɛnnɔ sɔɔ. N ǹ weenɛ bu gari gere, adama bu wiru kpĩiyɔ nge mɛ Gusunɔn wooda ya gerumɔ. 35Bà n kĩ bu gãanu gia i de bu ben durɔbu bikia yɛnuɔ, domi bɛɛn sekura tɔn kurɔ ù n gari mɔ̀ mɛnnɔ sɔɔ. 36Amɔna. Bɛɛn min diya Gusunɔn gari yi gbia yi torua? Nge bɛɛ tɔnan miya yi tura? 37Goo ù n tamaa u sãa Gusunɔn sɔmɔ, ǹ kun mɛ u yĩiyɔ u Hunden kɛ̃nu mɔ, n weenɛ u wura ma ye na yorumɔ, Yinnin yiireba. 38Goo wi u kun yeni wure, i ku ra yɛ̃ro wura. 39Yen sɔ̃, nɛgibu i kasuo i ka Gusunɔn gari gere, kpa i ku yina bu ka Hunden barum bwese bweseka gari ko. 40Adama i kpuro koowo dee dee ka bɛɛrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\