Korinti I 15

1Nɛgibu na bɛɛ Labaari gea ye yaayasiamɔ ye na raa bɛɛ nɔɔsia ma i ye mwa, i maa yɔ̃ ye sɔɔ. 2Yen min diya i faaba waamɔ i n gari yi nɛni dim dim yi na bɛɛ waasu kua. Ma n kun mɛ, kama i naanɛ doke. 3Domi gari yi yi kpuro kere yiya na bɛɛ nɔmu sɔndia yi nɛn tii na mwa. Yiya mini. Kirisi u gu bɛsɛn toranun sɔ̃ nge mɛ Gusunɔn gari gerumɔ. 4Ba nùn sika ma u seewa gɔrin di sɔ̃ɔ itase nge mɛ Gusunɔn gari gerumɔ. 5U win tii Sefa sɔ̃ɔsi, yen biru wɔkura yiru ye. 6Yen biru u kura mi win bwãaba mɛnnɛ bèn geera nɛɛra wunɔbu (500) kere. Ben dabira wasi ka tɛ̃, adama gaba gu. 7Ma u maa win tii Yakɔbu sɔ̃ɔsi, yen biru gɔrobu kpuro. 8Dãkuru u maa man kure, nɛ wi na sãa nge wi ba mara suru kun yiba. 9Domi nɛna na piiburu bo gɔrobu sɔɔ. Na ǹ weenɛ bu man soku gɔro, domi na Gusunɔn yigbɛru nɔni sɔ̃ɔwa. 10Adama ka Gusunɔn duroma na ka sãa mɛ na sãa tɛ̃, ma durom mɛ u man kua mu ǹ kue kam. Na kookari kua n gɔro be kpuro kere, adama n ǹ mɔ nɛn tiiwa na kua ma n kun mɔ Gusunɔn durom mɛ mu ka man wãa. 11Ǹ n mɛn na, gari tee yiya sa waasu mɔ̀ nɛ ka be, tee yiya i maa naanɛ doke. 12Tɛ̃, bà n Kirisin gari waasu kua ma u seewa gɔrin di, amɔna bɛɛn gaba ka mɔ̀ gɔriba kun seemɔ. 13Gɔribu bà kun seemɔ, Kirisi kun maa seewe. 14Kirisi ù kun seewen na, bɛsɛn waasu kama, bɛɛn naanɛ dokebu maa kama. 15Sa maa Gusunɔ seeda weesugia diiya sanam mɛ sa gerua ma u Kirisi seeya gɔrin di, domi ǹ n sãa gem ma gɔriba kun seemɔ, ǹ n mɛn na, Gusunɔ kun maa Kirisi seeye. 16Domi gɔribu bà kun seemɔ Kirisi kun maa seewe. 17Bà kun maa Kirisi seeye bɛɛn naanɛ dokebu kama, i maa wãa bɛɛn toranu sɔɔ gina. 18Be ba maa Kirisi naanɛ doke ba ka gu ba kam kuawa. 19Ǹ n wãa teni tɔnan sɔ̃n na sa Kirisi yĩiyɔ, sa sãawa wɔnwɔndobu n tɔmbu kpuro kere. 20Adama tɛ̃, Kirisi u seewa gɔrin di u kua gbiikoo be ba koo sen suunu sɔɔ. 21Domi nge mɛ gɔɔ na saa tɔnun min di, nge mɛya gɔribun seebu maa naamɔ saa tɔnun min di. 22Nge mɛ tɔmbu kpuro ba gbimɔ yèn sɔ̃ ba gbinnɛ ka Adamu, nge mɛya ba koo kpuro seeya yèn sɔ̃ ba gbinna ka Kirisi. 23Adama baawure ka win wuura. Gbiikaa Kirisi, yen biru be ba sãa wigibu win naarun sanam. 24Yen biruwa handunian kpeera koo na. Sanam mɛya Kirisi u koo wirugiru ka yiiko ka dam kpuro kam koosia kpa u Gusunɔ Baaba bandu nɔmu sɔndia. 25Domi Kirisi u ǹ koo ko u kun bandu di sere Gusunɔ u ka nùn win yibɛrɛba kpuro taarea. 26Gɔɔwa sãa wɛrɔ dãako wi ba koo kam koosia. 27Domi ba yorua ba nɛɛ, "Ba dera u kua gãanu kpuron wirugii." Adama sanam mɛ u gerua ba dera u kua gãanu kpuron wirugii, n sun yeeri ma wi u dera u kua yen wirugii, u ǹ wãasi sɔɔ. 28Adama bà n gãanu kpuro Kirisi nɔmu sɔndia, yera wi, Bii, u koo maa tii Gusunɔ nɔmu sɔndia, kpa Gusunɔ wi u nùn gãanu kpuro nɔmu sɔndia, u bandu di kpuron wɔllɔ mam mam. 29Be ba batɛmu mɔ̀ gɔribun sɔ̃ maa ni. Arufaani yerà ya wãa mi. Ǹ n sãa gem ma gɔriba kun seemɔ, mban sɔ̃na ba bu batɛmu mɔ̀ gɔribun sɔ̃. 30Bɛsɛn tii maa, mban sɔ̃na sa ra n yɔ̃ kari sɔɔ saa baayere. 31Nɛgibu, baadommawa na ra n wãa gɔɔn yira sɔɔ. Na yeni gerumɔ yèn sɔ̃ na woo kanamɔ bɛɛn saabu bɛsɛn Yinni Yesu Kirisi sɔɔ. 32Nà n sanna ka gberun yɛɛ Efesu mini nɛn tɔndun yiikon sɔ̃, arufaani yerà na mɔ. Gɔribu bà kun seemɔ, ǹ n mɛn na, su di kpa su nɔ domi sia sa ko gbi. 33I ku de bu bɛɛ nɔni wɔ̃ke. Kpaasi kɔ̃soba ba ra daa gea sanku. 34I de bɛɛn laakari gea yu wurama nge mɛ n weenɛ, kpa i kookoo kɔ̃susu deri. Bɛɛn gabu ba ǹ Gusunɔ yɛ̃. Na yeni gerumɔ ma bɛɛn sekura. 35Goo koo bikia u nɛɛ, amɔna ba koo ka gɔribu seeya. Wasi yiren bwesera ba ko n mɔ. 36Bwisi sarirugii! À n gãanun bia duura temɔ ya ǹ kpiimɔ ma n kun mɔ ya gu. 37Ye a duurumɔ temɔ, bia tɔnawa, nge alikama bima, ǹ kun mɛ gãanu ganun bima, n ǹ mɔ kpii pɔtura. 38Gusunɔ u bia ye kpii pɔtura wɛ̃ɛmɔ nge mɛ u kĩ. Bia baayere ya yen kpii pɔtura mɔ. 39Gãa wasinu kpuron yaa kun maa tia. Tɔmbugia nɛnɛm, yɛɛgia nɛnɛm, gunɔsugia nɛnɛm, swɛ̃ɛgia maa nɛnɛm. 40Wɔllun wasi yi wãa, handuniagii maa wãa. Wɔllun wasi yi yin buram mɔ, handuniagii maa yin buram mɔ. 41Sɔ̃ɔ u win buram baa mɔ, suru maa wigim mɔ ka maa kperi. Kperin tiin buram wunanɛ. 42Mɛya n ko n sãa sanam mɛ ba koo gɔribu seeya. Bà n wasi sika gɔɔgiiya mi, adama bà n yi seeya yi ǹ maa gbimɔ. 43Bà n yi sika yi ku ra n bɛɛrɛ mɔ, adama bà n yi seeya girima bakagiiya. Bà n yi sika, dam sarirugiiya, adama bà n yi seeya yi dam mɔ. 44Bà n yi sika wasi bentekera, adama bà n yi seeya yi sãawa hundegii. Domi wasi bentekeru tà n wãa, wasi hundegii maa wãa. 45Nge mɛya maa ba yorua ba nɛɛ, tɔn gbiikoo Adamu, u kua waso, adama Adamu dãako u sãawa hunde wi u wãaru wɛ̃ɛmɔ. 46N ǹ mɔ hundegiiya yi gbia yi na. Wasi bentekera ta gbia ta na, yen biru hundegii. 47Ba tɔn gbiikoo mɔma ka tem, ma u kua temgii. Tɔnu yiruse u nawa wɔllun di. 48Nge mɛ temgii gbiikoo u sãa, mɛya maa temgibu kpuro ba sãa. Nge mɛ wɔllugii u maa sãa mɛya maa wɔllugibu kpuro ba sãa. 49Nge mɛ sa ka temgii weenɛ, nge mɛya sa ko maa ka wɔllugii weena. 50Nɛgibu yeniwa na gerumɔ, ma ye ya yaa ka yɛm mɔ, ya ǹ kpɛ̃ yu bɔnu wa mi Gusunɔ u bandu swĩi. Ye ya maa sãa gɔɔgia ya ǹ kpɛ̃ ya n wãaru te ta ku ra kpe mɔ. 51Asirin gari wee, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ. N ǹ mɔ bɛsɛ kpurowa sa ko gbi, adama ba koo bɛsɛ kpuro kɔsi 52yande, nɔni kpaki teeru sɔɔ sanam mɛ kɔbi dãaka ya koo swĩ. Domi ya koo swĩ kpa bu gɔribu seeya bu ku maa ka gbi, kpa bɛsɛ su maa kɔsi. 53Domi wasi yi yi ra sankire, yi ǹ koo ko yi kun kɔsa yi yi ku ra sankire. Yi yi maa sãa gɔɔgii, yi ǹ koo ko yi kun kɔsa yi yi ku ra gbi. 54Tɛ̃ yi yi ra sankire yì n kɔsa yi yi ku ra sankire, gɔɔgii yì n maa kɔsa yi yi ku ra gbi, yera ye ba yorua ya koo koora ye ba nɛɛ, "U dera gɔɔ kpa, ma nasara sina." 55"Gɔɔ, mana wunɛn nasara wãa. Gɔɔ, mana wunɛn sɔsɔ dɛ̃ɛgira wãa." 56Gɔɔn sɔsɔ dɛ̃ɛgira toraru, torarun dam maa sãawa wooda. 57Yen sɔ̃, su Gusunɔ siara wi u sun nasara wɛ̃ɛmɔ saa Yesu Kirisi bɛsɛn Yinnin min di. 58Ǹ n mɛn na kĩnasibu, i yɔ̃ro dim dim ka tɛmanabu, i n hania mɔ̀ Yinnin sɔmburu sɔɔ baadomma kpa i n yɛ̃ ma sɔmbu te i Yinni kuammɛ ta ǹ kam mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\